FPV10R

10 

FPV10R là máy quét kết hợp vân tay và vân tay. Trong toán học, nó có cải thiện độ chính xác ở cấp độ chỉ số. Với một lần quét, nó thực hiện hai xác minh cả vân tay và vân tay. Nó có khả năng quét cả chữ ký bề mặt của da (dấu vân tay) và mặt trong (vân ngón tay), đồng thời cung cấp giải pháp đáng tin cậy để chặn các nỗ lực giả mạo đối với hệ thống.

- +